Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

Dovoz a odvoz

Komplexní služby v oblasti převozu

stavebních materíálů a sutě

Vozíme sypké materiály, hlínu, stavební suť. Provádíme odvoz na skládku a dovozy štěrku, strusky a kamene. Nosnost je 6,5 tuny a 6 m 3 . Bagrem přijedeme naložíme, odvezeme a srovnáme terén. Cena je 25,-Kč/km a nakládka dle času potřebného k naložení.

Profesionální autodoprava a zemní práce:

doprava a odvoz sypkých materiálů doprava recyklátů, hutních materiálů, písků… přeprava ostatních materiálů po dohodě odvoz a uložení sutě, živice, betonu, zeminy… dlouhodobé zásobování i jednorázový transport manipulace s paletizačními vidlemi výkopy terénní úpravy drobné demoliční práce

Druhy odpadů

Suť a komunální odpad:

Stavební sutí se rozumí beton, cihly, střešní tašky, dlaždice a podobné materiály. Naopak by její součástí neměl být komunální odpad, plasty, igelity, sádrokarton, eternit, sklo, nebo také dřevo. Pokud vytřídíte suť, zbude vám hromada nehomogenního materiálu, komunálního odpadu. Spíše než co velkoobjemovým komunálním odpadem je, je jednodušší říct, co jím není. Nepatří sem barvy, laky, různé druhy chemikálií a ani jiný nebezpečný odpad. Dále dráty a kabely, papíry (např. pytle od cementu), rákos ze stropů, PET lahve a plechovky. Do komunálního odpadu by neměla být přimíchána ani elektronika, jako jsou lednice, televizory, počítače, apod.

Ceník nákl. Iveco

autodoprava Iveco (nosnost 6,5 tun) 700,- Kč/hod.bez DPH nebo 30,-Kč / kilometr